Translate

Edukacja


Proponujemy warsztaty i lekcje z pantomimy oraz tańca wspołczesnego. 

Warsztaty, trwające półtorej godziny, są bardziej swobodne. Koncentrują się na pracy nad improwizacją na bazie zabaw na podane tematy. 

Warsztaty pomagają opanować naturalny ruch uczestników, stać się go bardziej świadomym, a potem nauczyć się uszlachetnić go i wykorzystać jako środek wyrazu.

Lekcje trwają półtorej godziny i kładą nacisk na technikę. Po półgodzinnej rozgrzewce przybliżamy najważniejsze tematy: gamy środków wyrazu w pantomimie, wykorzystanie przestrzeni, uczymy krótkich choreografii itd. 

Zajęcia pozwolą lepiej poznać niektóre terminy ze sztuki pantomimy czy tańca współczesnego.

Zapisy, dodatkowe informacje: cialomowize@gmail.com


Klikając na zdjȩcia uzyskasz informacje o naszych projektach: